Matikkatalkoot

“Matikkatalkoissa on kivaa. Matikkatalkoissa oppii matikkaa.” Niilo 1A “Minä pelaan yleensä geometriaa ja lukualueella 0-1000. Siellä on kivaa!” Paavo 1A “Pelit ATK-luokassa. …